Spółdzielnia Mieszkaniowa Brzeźno


Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o bieżącej działalności naszej spółdzielni, historii powstania Spółdzielni oraz dzielnicy Gdańsk - Brzeźno.

Walne Zgromadzenie

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej "Brzeźno".

Termin zwołania najbliższego Walnego Zgromadzenia zostanie podany w osobnym komunikacie na stronie Aktualności

Zarząd SM Brzeźno

Skład Zarządu SM „Brzeźno”

  1. MAJEWSKA MAŁGORZATA
    - Prezes Zarządu
  2. ROGUSKA-SPEINA JOANNA
    - Zastępca Prezesa Zarządu

Zarząd Spółdzielni przyjmuje interesantów
w każdy poniedziałek w godz. 1300 – 1700.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Brzeźno”
wybranej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 01.07.2022r.

1. SIEMIŃSKI JANUSZ - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. MERING MARIUSZ - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. KIEŁPIŃSKA WIESŁAWA- Sekretarz Rady Nadzorczej
4. KOWALAK JADWIGA - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
5. LEWICZ BARBARA - Z-ca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
6. KRUSZEWSKA JOANNA - Członek Komisji Rewizyjnej
7. KWIATKOWSKI BOLESŁAW - Przewodniczący Komisji Gosp. Zasob. Mieszk.
8. JĘDRZEJEWSKA ELŻBIETA - Z-ca Przew. Komisji Gosp. Zasob. Mieszk.
9. ZEGAN DANUTA - Członek Komisji Gosp. Zasob. Mieszk.

Przedstawiciel Rady Nadzorczej pełni dyżur w Spółdzielni w  pierwszy poniedziałek miesiąca
w godz. 1600 – 1700 po wcześniejszym umówieniu spotkania drogą telefoniczną.


O Spółdzielnii Mieszkaniowej "Brzeźno"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Brzeźno" w obecnej formie powstała w wyniku podziału Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie. Wiosną 1987 r. na posiedzeniu Rady Osiedla Brzeźno przeprowadzono referendum i podjęto decyzję o odłączeniu od NSM oraz stworzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Brzeźno"- Eksploatacyjnej. Na taką decyzję miało wpływ kilka czynników m.in rozbieżność przynależności terytorialnej i związane z tym różnice w decyzjach Urzędów, utrudnienia w sprawowaniu nadzoru technicznego, konieczność zwiększenia troski o substancję mieszkaniową w Brzeźnie, wysokie koszty ogólne oraz transportu ponoszone w związku z odległością od siedziby w Kamiennym Potoku. Od tej pory trwały starania o powołanie nowej Spółdzielni. Powstał Komitet Założycielski, opracowano Statut oraz regulaminy Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli Członków.

Podział spółdzielni zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego nastąpił w dniu 07.09.1988 r. Zwołane zostało Z.P.Cz., które w dniu 25.10.1988 r. wybrało pierwszą Radę Nadzorczą, której przewodniczącym został Zygmunt Jankiewicz. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybrała Zarząd, którego Prezesem został Włodzimierz Mierzwiński, początkowo pełniący tę funkcję społecznie. W dniu 10.11.1988 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Brzeźno" została wpisana do rejestru sądowego pod nr 659 i od tego czasu działa do dnia dzisiejszego. Pierwsza siedziba znajdowała się w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 12.

Zasoby SM Brzeźno zlokalizowane są w trzech dzielnicach Gdańska – Brzeźnie, Młyniska i Śródmieściu. W skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Brzeźno" wchodzą:
- budynki mieszkalne przy ul. Chodkiewicza 22, 24, ul. Hallera 229, 231, ul. Dunikowskiego 17, ul. Gdańska 12, ul. Korzeniowskiego 19/21, 28, ul. Mazurska 9, 15/17, 19/21, 23/25, ul. Orla 3, 4, ul. Plater 4/6, 8, 10, 12, 14, 22, ul. Pułaskiego 7/11, ul. Walecznych 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, ul. Reja 24, ul. Grobla I/13. - budynki usługowe, biurowe i garaże.

Najstarsze w spółdzielni budynki wybudowano w roku 1961 i są to budynki przy ul. Walecznych. Budowy kolejnych prowadzone były do końca lat 90'. Spółdzielnia mając ograniczone możliwości terenowe wykonywała inwestycje polegające na nadbudowach oraz dobudowach klatek schodowych w istniejących zasobach. Było to rozwiązanie innowacyjne i nadało ciekawego charakteru dzielnicy, nawiązując architektonicznie poprzez zastosowanie skośnych dachów do istniejącej zabudowy Brzeźna.

Brzeźno - Informacje i historia

Brzeźno jest jedną z trzydziestu czterech dzielnic Gdańska. Położone jest bezpośrednio nad brzegiem morza, nad Zatoką Gdańską. Zajmuje obszar ok. 2.72 km2 , dzielnicę zamieszkuje ponad 13 tysięcy mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 4.897 osób / km2. Północno-wschodnią granicę dzielnicy stanowi linia brzegowa morza. Od wschodu i południowego wschodu Brzeźno graniczy z portem gdańskim i linią kolejową z Gdańska do Nowego Portu, zaś od południowego zachodu oddzielają je od Wrzeszcza i Zaspy ulice Uczniowska i Czarny Dwór. Północno-zachodnia granica wkracza na otwarte tereny pasa nadmorskiego, który wraz ze ścieżkami rowerowymi i ciągiem spacerowym prowadzą do nowego mola. Bliskość plaży oraz barów nadmorskich sprawia, że chętnie odpoczywają tu nie tylko turyści, ale również mieszkańcy Brzeźna.

Położenie bezpośrednio nad morzem wyznacza charakter dzielnicy jako mieszkalno-rekreacyjnej. W zarysie historycznym Brzeźno było również osadą rybacką, czego pozostałości można zauważyć do dnia dzisiejszego w formach architektonicznych małych wąskich uliczek z charakterystyczną zabudową, położonych w układzie prostopadłym do morza. Pierwsza wzmianka o opisywanej okolicy pochodzi z 1323 r. Skromna osada rybacka należała wówczas do oliwskiego zgromadzenia cystersów. Przez kilkaset lat Brzeźno było osadą o rybacko-rzemieślniczym charakterze. W XIX wieku zbudowano tu kąpielisko, które sprawiło, że Brzeźno zyskało zaszczytną pozycję najpopularniejszego kąpieliska gdańskiego.

Brzeźno zajęło też ważne miejsce w układzie miejskich umocnień. W drugiej połowie XIX stulecia w okolicy zbudowano kilka fortów, które strzegły portu od strony Zatoki Gdańskiej. Fragmenty tych fortyfikacji można oglądać w parku brzeźnieńskim do dnia dzisiejszego.

W 1914 r. Brzeźno zostało włączone w administracyjne granice Gdańska. Jedną z atrakcji Brzeźna jest park. Początki jego historii sięgają lat 1840-1842, kiedy nadmorski lasek został przekształcony w park. Był miejscem wypoczynku dla klientów pobliskiego kąpieliska – pierwszego w Gdańsku i uzdrowiska. Dziś po alejkach wśród zieleni spacerują mieszkańcy i turyści. Kolejną perełką w Brzeźnie jest Dom Zdrojowy. Zbudowany został w parku zdrojowym w roku 1893, w miejsce dawnego Kurhausu, który uległ spaleniu rok wcześniej.

Odrestaurowany w roku 2021, cieszy swoją architekturą, która nawiązuje do dawnego stylu i klimatu z XIX wieku. Jego ideą jest działalność edukacyjna i popularyzatorska z zakresu ekologii.