Dokumenty

SM Brzeźno


Poniżej znajdziecie Państwo bazę plików zawierającą szablony druków deklaracji, wniosków oraz oświadczeń. W celu otwarcia pliku należy pobrać go z naszej strony. Pliki w formacie Adobe PDF można otworzyć przy użyciu dowolnego programu obsługującego ten format.

Wybierz pliki do pobrania


Regulaminy

1Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni
2Regulamin Walnego Zgromadzenia
3Regulamin porządku domowego
4Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzewania wody
5Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzewania wody DLA NOWYCH PODZIELNIKÓW
6Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami spółdzielczymi oraz ustalania opłat
7Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody oraz odprowadzania ścieków
8Regulamin napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń SM z członkami zwalniającymi lokale
9Regulamin udzielania zamówień na roboty budowlane
10Regulamin tworzenia i rozliczania funduszu remontowego
11Regulamin przeprowadzania przetargów na nabycie lokali mieszkalnych

Deklaracje

1Deklaracja członkowska
Druk deklaracji członkowskiej dla osób chcących przystąpić do grona członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Brzeźno".
Pobierz plik PDF
2Podanie ws. członkostwa
Druk podania ws. członkostwa dla osób chcących przystąpić do grona członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Brzeźno".
Pobierz plik PDF
3Zgodna współwłaścicieli na członkostwo
Druk zgody współwłaścicieli nieruchomości na członkowskiej dla osób chcących przystąpić do grona członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Brzeźno".
Pobierz plik PDF

Wnioski

1Wniosek o przekształcenie prawa do lokalu
Druk wniosku o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu.
Pobierz plik PDF
2Wniosek o przeniesienie własności lokalu
Druk wniosku o przeniesienie własności lokalu.
Pobierz plik PDF
3Wniosek o wskazanie członka spółdzielni
Druk wniosku o ustalenie członkostwa dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wraz z oświadczeniem o wskazaniu członka spółdzielni.
Pobierz plik PDF
4Wniosek dot. usługi spuszczenia wody z instalacji c. o.
Druk wniosku dotyczącego wykonania usługi spuszczenia wody z instalacji centralnego ogrzewania w związku z wymianą grzejników.
Pobierz plik PDF
5Wniosek dot. przełożenia podzielników kosztów ciepła
Druk wniosku dotyczącego przełożenia podzielników kosztów ciepła ze starych grzejników centralnego ogrzewania na nowe.
Pobierz plik PDF

Oświadczenia

1Karta informacyjna nabywcy lokalu
Druk karty informacyjnej z danymi nabywcy lokalu oraz zgodą na kontakt.
Pobierz plik PDF

Inne dokumenty

2Zasady ochrony danych osobowych
Informacja o przetwarzaniu oraz ochronie danych osobowych przez organy Spółdzielni Mieszkaniowej "Brzeźno".
Pobierz plik PDF
3Druk aktualizacyjy dot. kierowania korespondencji