Informacja PSZNSM i stanowisko Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego