UWAGA! Harmonogram przeglądu instalacji elektrycznej