UWAGA! Harmonogram przeglądu instalacji elektrycznej ETAP 2