Statut Spółdzielni

Zamieszczone: 30 czerwca 2017

Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie SM „Brzeźno” w Gdańsku w dniu 25.06.2010r. zatwierdzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowieniem z dnia 20.09.2010 r. ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie SM „Brzeźno” w dniu 07.06.2013 r. zatwierdzonymi przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowieniem z dnia 30.08.2013 r. oraz ze zmianami uchwalonymi przez Walne
Zgromadzenie SM „Brzeźno” w dniu 25.05.2018r., zatwierdzonymi przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowieniem z dnia 16.11.2018r.

Pobierz plik PDF