Informacja o Walnym Zgromadzeniu

Zamieszczone: 30 maja 2018

Zarząd SM „Brzeźno” dziękuje Członkom Spółdzielni uczestniczącym w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Brzeźno”.

Informujemy, że na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 25.05.2018 r. zostały podjęte następujące uchwały:

  • 1/2018 – zatwierdzono sprawozdanie Zarządu za 2017 r.
  • 2/2018 – zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2017 r.
  • 3/2018 – zatwierdzono podział zysku na działalności gospodarczej za 2017 r.
  • 4/2018 – zatwierdzono sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2017 r.
  • 5/2018, 6/2018, 7/2018 – udzielono absolutorium Członkom Zarządu.
  • 8/2018 – uchwalono zmiany w Statucie Spółdzielni.
  • 9/2018 – uchwalono zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółdzielni.
  • 10/2018 – uchylono Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony 20 czerwca 2008 r.

Informacja

Zamieszczone: 29 maja 2018

SM „Brzeźno” informuje, że w dniu 01 czerwca 2018 r. Spółdzielnia będzie nieczynna. Awarie elektryczne i hydrauliczne można zgłaszać do pogotowia lokatorskiego.

Pobierz Plik PDF

Informacje RODO

Zamieszczone: 24 maja 2018

Zarząd SM Brzeźno informuje, że dnia 25.05.2018 r. wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). W związku z tym prosimy mieszkańców o zapoznanie się z treścią załącznika zawierającego ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych w SM Brzeźno.

Pobierz plik PDF

Przegląd gazowy – uzupełniający

Zamieszczone: 17 maja 2018

SM „Brzeźno” informuje, że z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, (warunki pogodowe) przegląd instalacji gazowej został przełożony z 11.05.2018r. na 29.05.2018r. Za niedogodności przepraszamy.

Szczegółowy harmonogram w załączeniu.

Pobierz plik PDF