Spółdzielnia Mieszkaniowa „Brzeźno”


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Brzeźno” w obecnej formie powstała w wyniku podziału Nauczycielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Sopocie. Wiosną 1987 r. na posiedzeniu Rady Osiedla Brzeźno przeprowadzono referendum i podjęto decyzję o odłączeniu od NSM oraz stworzeniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Brzeźno”- Eksploatacyjnej. Na taką decyzję miało wpływ kilka czynników m.in rozbieżność przynależności terytorialnej i związane z tym różnice w decyzjach Urzędów, utrudnienia w sprawowaniu nadzoru technicznego, konieczność zwiększenia troski o substancję mieszkaniową w Brzeźnie, wysokie koszty ogólne i transportu ponoszone w związku z odległością od siedziby w Kamiennym Potoku. O tej pory trwały starania o powołanie nowej Spółdzielni. Powstał Komitet Założycielski, opracowano Statut oraz regulaminy Rady Nadzorczej i Zebrania Przedstawicieli Członków.

Podział spółdzielni zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego nastąpił w dniu 07.09.1988 r. Zwołane zostało Z.P.Cz., które w dniu 25.10.1988 r. wybrało pierwszą Radę Nadzorczą, której przewodniczącym został Zygmunt Jankiewicz. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybrała Zarząd, którego Prezesem został Włodzimierz Mierzwiński, początkowo pełniący tę funkcję społecznie. W dniu 10.11.1988 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Brzeźno” została wpisana do rejestru sądowego pod nr 659 i od tego czasu działa do dnia dzisiejszego. Pierwsza siedziba znajdowała sie w budynku mieszkalnym przy ul.Gdańskiej 12.

Zasoby SM Brzeźno zlokalizowane są w trzech dzielnicach Gdańska – Brzeźnie, Młyniska i Śródmieściu. W skład zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Brzeźno” wchodzą:

  • budynki mieszkalne przy ul.Chodkiewicza 22, 24, ul.Dunikowskiego 17, ul.Gdańska 12, ul.Grobla I/13, ul.Hallera 229, 231, ul.Korzeniowskiego 19/21, 28, ul.Mazurska 9, 15/17, 19/21, 23/25, ul.Orla 3, 4, ul.Plater 4/6, 8, 10, 12, 14, 22, ul.Pułaskiego 7/11, ul.Reja 24, ul.Walecznych 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17.
  • budynki usługowe, biurowe i garaże.

Najstarsze w spółdzielni budynki wybudowano w roku 1961 i są to budynki przy ul.Walecznych.
Budowy kolejnych prowadzone były do końca lat 90′. Spółdzielnia mając ograniczone możliwości terenowe wykonywała inwestycje polegające na nadbudowach oraz dobudowach klatek schodowych w istniejących zasobach. Było rozwiązanie innowacyjne i nadało ciekawego charakteru dzielnicy, nawiązując architektonicznie poprzez zastosowanie skośnych dachów do istniejącej zabudowy Brzeźna.

Brzeźno

Brzeźno jest jedną z trzydziestu czterech dzielnic Gdańska. Położone jest bezpośrednio nad brzegiem morza, nad Zatoką Gdańską. Zajmuje obszar ok. 2.72 km2 , dzielnicę zamieszkuje ponad 13 tysięcy mieszkańców, gęstość zaludnienia wynosi 4.897 osób / km2.

Północno-wschodnią granicę dzielnicy stanowi linia brzegowa morza. Od wschodu i południowego wschodu Brzeźno graniczy z portem gdańskim i linią kolejową z Gdańska do Nowego Portu, zaś od południowego zachodu oddzielają je od Wrzeszcza i Zaspy ulice Uczniowska i Czarny Dwór. Północno-zachodnia granica wkracza na otwarte tereny pasa nadmorskiego, sięgając aż do ciągu spacerowego prowadzącego do nowego mola.

Położenie bezpośrednio nad morzem wyznacza charakter dzielnicy jako mieszkalno-rekreacyjnej. W zarysie historycznym Brzeźno było również osadą rybacką, czego pozostałości można zauważyć do dnia dzisiejszego w formach architektonicznych małych wąskich uliczek z charakterystyczną zabudową, położonych w układzie prostopadłym do morza.

Pierwsza wzmianka o opisywanej okolicy pochodzi z 1323 r. Skromna osada rybacka należała wówczas do oliwskiego zgromadzenia cystersów. Przez kilkaset lat Brzeźno było osadą o rybacko-rzemieślniczym charakterze. W XIX w zbudowano tu kąpielisko, które sprawiło, że Brzeźno zyskało zaszczytną pozycję najpopularniejszego kąpieliska gdańskiego.

Brzeźno zajęło też ważne miejsce w układzie miejskich umocnień. W drugiej połowie XIX stulecia w okolicy zbudowano kilka fortów, które strzegły portu od strony Zatoki Gdańskiej. Fragmenty tych fortyfikacji można oglądać w parku brzeźnieńskim do dnia dzisiejszego. W 1914 r. Brzeźno zostało włączone w administracyjne granice Gdańska

Jedną z atrakcji Brzeźna jest park. Początek historii parku sięga lat 1840-1842, kiedy nadmorski lasek przekształcono w park. Był miejscem wypoczynku dla klientów pobliskiego kąpieliska – pierwszego w Gdańsku i uzdrowiska. Dziś po alejkach wśród zieleni spacerują mieszkańcy i turyści.