Regulamin przetargów na nabycie lokali

Regulamin określający tryb i zasady przeprowadzania przetargów na nabycie lokali mieszkalnych w celu ustanowienia odrębnej własności lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Brzeźno” w Gdańsku.

Pobierz plik PDF

Regulamin c.o. i c.w.u.

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej „Brzeźno” w Gdańsku.

Pobierz plik PDF

Statut Spółdzielni

Statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie SM „Brzeźno” w Gdańsku w dniu 25.06.2010r. zatwierdzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowieniem z dnia 20.09.2010 r. ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie SM „Brzeźno” w dniu 07.06.2013 r. zatwierdzonymi przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowieniem z dnia 30.08.2013 r. oraz ze zmianami uchwalonymi przez Walne
Zgromadzenie SM „Brzeźno” w dniu 25.05.2018r., zatwierdzonymi przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku postanowieniem z dnia 16.11.2018r.

Pobierz plik PDF

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Brzeźno” w Gdańsku.

Regulamin rozliczania wody

Regulamin rozliczania opłat z tytułu zużycia i podgrzania wody oraz odprowadzenia ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej „Brzeźno” w Gdańsku.

Pobierz plik PDF

Regulamin obowiązków administracji

Regulamin obowiązków administracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Brzeźno” w Gdańsku oraz jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.

Pobierz plik PDF